Λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων (VBI), 2018

Συνημμένα θα βρείτε αρχεία σχετικά με τη λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων VBI, για το σχολικό έτος 2017 - 2018.

Λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων (VBI), 2017

Συνημμένο θα βρείτε ένα αρχείο σχετικά με τη λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων VBI, για το σχολικό έτος 2016 - 2017.

Λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων (VBI), 2015 - 2016

Συνημμένα θα βρείτε τα αρχεία σχετικά με τη λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων VBI, για το σχολικό έτος 2015 - 2016.

Περιλαμβάνονται και στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης.

 

Λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων (VBI), 2013 - 2014

Συνημμένα θα βρείτε τα αρχεία σχετικά με τη λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων VBI, για το σχολικό έτος 2013 - 2014.

Περιλαμβάνονται και στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης.

 

Λειτουργία - Συντήρηση - Υποστήριξη VBI 2012-2013

Συνημμένο θα βρείτε το αρχείο σχετικά με τη λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων VBI.

Περιλαμβάνονται και στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης.

Δελτίο Αρχείου Μηχανήματος

Πρότυπο δελτίου μηχανήματος για ένα εργαστήριο πληροφορικής.

Βιβλίο Συμβάντων

Πρότυπο σελίδας βιβλίου συμβάντων για ένα εργαστήριο πληροφορικής.

Πλάνο Θέσεων Εργαστηρίου

Πρότυπο σελίδας με το πλάνο των θέσεων εργασίας σε ένα εργαστήριο Πληροφορικής.

Σελίδες

Είσοδος

Θα μεταφερθείτε στη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης του ΠΣΔ, μέσω CAS
Θα μεταφερθείτε στη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης του ΠΣΔ, μέσω CAS