Διαδικτυακή συνάντηση 2015 με εκπαιδευτικούς πληροφορικής ΠΕ19-20

Πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις στις οποίες συμμετείχαν κυρίως αναπληρωτές συνάδελφοι που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δωδεκανήσου.

Παρουσιάστηκαν θέματα, όπως κανονισμός των εργαστηρίων, αρμοδιότητες, δικτυακές ρυθμίσες, εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων, ελέυθερο λογισμικό.

Επισυνάπτεται η παρουσίαση.

Συννημμένο: 

Είσοδος

Θα μεταφερθείτε στη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης του ΠΣΔ, μέσω CAS
Θα μεταφερθείτε στη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης του ΠΣΔ, μέσω CAS