Παρουσίαση Ενημερωτικής Συνάντησης

Εδώ θα βρείτε το αρχείο παρουσίασης για την ενημερωτική συνάντηση του υπεύθυνου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Δωδεκανήσου με τους υπεύθυνους Εργαστηρίων, την 31/01/2013.

Είσοδος

Θα μεταφερθείτε στη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης του ΠΣΔ, μέσω CAS
Θα μεταφερθείτε στη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης του ΠΣΔ, μέσω CAS