Πρακτικά Συνεδρίου 3rd Conference on Informatics in Education - Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Πληροφορίες και πρακτικά για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://di.ionio.gr/cie.

Είσοδος

Θα μεταφερθείτε στη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης του ΠΣΔ, μέσω CAS
Θα μεταφερθείτε στη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης του ΠΣΔ, μέσω CAS