4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Ο 4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής θα γίνει στις 9 Ιουνίου 2012.

Ο στόχος είναι να συμμετάσχουν 100 ομάδες από όλη την Ελλάδα έτσι ώστε στην ερχόμενη Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής   W.R.O™ να μπορούν να διαγωνιστούν από τη χώρα μας 8 ομάδες. Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο.

Συννημμένο: 

Είσοδος

Θα μεταφερθείτε στη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης του ΠΣΔ, μέσω CAS
Θα μεταφερθείτε στη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης του ΠΣΔ, μέσω CAS