Ψηφιακή υπογραφή εγγράφου pdf

Παρουσιάζονται τα βήματα για τη δημιουργία του πιστοποιητικού ψηφιακής υπογραφής από την Υπηρεσία Ψηφιακών Πιστοποιητικών ΠΣΔ και την υπογραφή ένός εγγράφου pdf με τη χρήση της εφαρμογής JSignPdf.

Με τη χρήση του πιστοποιητικού ψηφιακής υπογραφής, κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υπογράφει πλέον ψηφιακά τα έγγραφά του. 

Είσοδος

Θα μεταφερθείτε στη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης του ΠΣΔ, μέσω CAS
Θα μεταφερθείτε στη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης του ΠΣΔ, μέσω CAS