Βιβλίο Συμβάντων Εργαστηρίου

Διαβάστε τον κανονισμό σχετικά με το βιβλίο συμβάντων που πρέπει να τηρείται στο εργαστήριο πληροφορικής.

Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίου

Κανονισμός Λειτουργίας ενός Εργαστηρίου Πληροφορικής.

Σελίδες

Είσοδος

Θα μεταφερθείτε στη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης του ΠΣΔ, μέσω CAS
Θα μεταφερθείτε στη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης του ΠΣΔ, μέσω CAS